AZIMIO LA KAZI

KIDATO CHA PILI MUHULA WA I

            ASILIA

 1. KLB
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi

Get the PDF Schemes Here; Schemes of work for all subjects, free updated downloads

JUMA KIPINDI  

SOMO

 

SHABAHA

 

MBINU

 

VIFAA

 

ASILIA

 

MAONI

1 4-6 KUFUNGUA SHULE NA KUSAHIHISHA KAZI YA LIKIZO  
2 1 MTIHANI  
  2 Isimu Jamii

Mazungumzo hotelini

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Wanafunzi waweze kutamka maneno ipasavyo

Waweze kueleza sifa za lugha ya hotelini

 

Kusoma

Kueleza sifa

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 1 UK 11

KLB BK 2 UK 1-3

Chem BK 2 UK 26

 
  3 Fasihi

Vipengele muhimu

Ploti mahusika

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza vipengele

Kueleza wahusika na sifa zao

 

Kueleza

Kutoa mifano

 

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2

UK 42, 64

KLB BK 2 UK 3-8

Chem BK 2 UK 8

 
  4 Fasihi

Dhamira/maudhui

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza maana ya maudhui, dhamira na kutoa mifano

 

Kueleza

Kutoa mifano

 

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2

UK 42, 64

KLB BK 2 UK 3-8

Chem BK 2 UK 8

 
  5 Fasihi

Mtindo wa lugha na sanaa

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutofautisha mitindo miwili

 

Kueleza

Kutambua

 

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2

UK 42, 64

KLB BK 2 UK 3-8

Chem BK 2 UK 8

 
  6 Uchambuzi wa fasihi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuchambua makala ya fasihi

 

Kusoma

Kujibu maswali

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 6-8

Chem BK 2 UK 8

 
3 1 Sarufi

Mofimu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza maana ya mofimu

 

Kueleza

Kutoa mifano

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 102

KLB BK 2 UK 8-9

Chem BK 2 UK 6-8

 
  2 MTIHANI  
  3 Sarufi

Viambishi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutofautisha viambishi awali na tamati

 

Kusoma

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 114

KLB BK 2 UK 10

Chem BK 2 UK 114

 
  4 Insha ya maigizo Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika mchezo wa kuigiza

 

Kueleza

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 22

KLB BK 2 UK 12

Chem BK 2 UK 29

 
  5 Isimu Jamii

Uhusiano wa kitabaka

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza jinsi ambavyo watu wa matabaka mbalimbali wanavyohusiana

 

Kusoma

Kujadili

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 22

KLB BK 2 UK 13

Chem BK 2 UK 29

 
  6 Ufahamu

Matumizi ya kamusi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma makala na kujibu maswali ya ufahamu

 

Kusoma

Kujadili

Kujibu maswali

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 15

 
4 1 Sarufi

Nomino

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua aina za nomino

Kueleza kwa kutoa mifano

kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 6

KLB BK 2 UK 29

Chem BK 2 UK 28

 
  2 Nomino Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufafanua aina za nomino

Kueleza/kutaja

Kutoa mifano

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 6

KLB BK 2 UK 29

Chem BK 2 UK 28

 
  3 MTIHANI  
  4-6 Vivumishi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha aina ya vivumishi

Kueleza/kutaja

Kutoa mifano

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 22

 
5 1 Insha ya mahojiano Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutofautisha dayolojia na mahojiano

Kueleza/kutaja

Kutoa mifano

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 31

KLB BK 2 UK 29

Chem BK 2 UK 214

 
  2 Fasihi

Vitendawili

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha vitendawili mbalimbali

 

Kusoma

Kutoa mifano

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2

UK 109-117

KLB BK 2 UK 30

Chem BK 2 UK 184

 
  3 MTIHANI  
  4 Mafumbo Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha aina za mafumbo

Kusoma

Kutoa mifano

Kutoa majibu

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 57

KLB BK 2 UK 30

Chem BK 2 UK 184

 
  5-6 Ufahamu

Uchafuzi wa mazingira

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya msamiati

Kusoma

Kujadili

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 33

 
6 1 Sarufi

Vivumishi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua na kutunga sentensi

Kutoa mifano

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 37

KLB BK 2 UK 36

Chem BK 2 UK 74

 
  2-3 Fasihi

Mighani/visakale

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutoa maana na mifano

Kutaja sifa

 

Kutaja

Kutoa mifano

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 74

KLB BK 2 UK 58

Chem BK 2 UK 196

 
  4 MTIHANI  
  5 Ufahamu Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuboresha matamshi yao

 

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 80

 
  6 Muhtasari Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Waweze kusoma makala na kuyafupisha ipasavyo

 

Kusoma

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 82

 
7 1 Viwakilishi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutaja aina ya viwakilishi na kuvitungia sentensi

 

Kutambua

Kutunga sentensi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 37

KLB BK 2 UK 50

Chem BK 2 UK 85

 
  2 Kuandika

Tahadhari/onyo/ilani

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika kwa hati nadhifu

Kusoma

Kujadili

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 53

Chem BK 2 UK 119

 
  3 Kusikiliza na kuzungumza

(Visawe)

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutamka maneno kwa ufasaha

 

Kusoma

Kueleza maana

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK

Kamusi

 
  4 Mazungumzo hospitalini Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza sifa za lugha ya hospitalini

Kusoma

Kueleza

Kuandika nakala

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 29

KLB BK 2 UK 62

Chem BK 2 UK 159

 
  5 MTIHANI  
  6 Ufasaha wa lugha

Misemo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua maana

 

Kueleza

Kutunga sentensi

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 76

 
8 1 Ufahamu

Maadili mema

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma makala kwa ufasaha

Kusoma

Kutaja misamiati

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 80-82

 
  2 Muhtasari Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua hatua muhimu za ufupisho

 

Kusoma

Kufupisha habari

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 80-82

 
  3 MTIHANI  
  4-6 LIKIZO FUPI  
9 1-2 Sarufi

Vitenzi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua aina ya vitenzi na kuvitungia  sentensi

 

Kutoa maana

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 83

 
  3 Isimu jamii

Mazungumzo

Posta

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza sifa za lugha ya posta

 

Kusoma kwa sauti

Kujadili sifa

 

Picha

 

Fasaha BK 2 UK 165

KLB BK 2 UK 89

 
  4 Kuandika

Insha ya mdokezo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika hati nadhifu

 

Kuandika

 

Mfano

Fasaha BK 2 UK 10

KLB BK 2 UK 87

Chem BK 2 UK 143

 
  5 Ufahamu

Repoti kuhusu ukimwi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa makini na kujibu maswali ya ufahamu

 

Kusoma

Kuandika

 

Nakala

 

KLB BK 2 UK 91

 
  6 MTIHANI

 

 

 

 
10 1 Ufahamu

Udurusu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa ufasaha

 

Kusoma na kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 91

 
  2 MTIHANI  
  3 Muhtasari

repoti kuhusu ukimwi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufupisha habari bila kupoteza maana

 

Kusoma

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 91

 
  4 Kuandika

Insha ya ripoti

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika ripoti kuzingatia mtindo mwafaka

 

Kueleza

Kuandika

 

Mifano

 

Fasaha BK 2 UK 55

KLB BK 2 UK 91-94

Chem BK 2 UK 178

 
  5-6 Sarufi

Viwakilishi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua aina ya viwakilishi

Kueleza

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 49

KLB BK 2 UK 94

Chem BK 2 UK 228

 
11 1 Kuandika

Barua simu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika barua yenye mantiki

 

Kueleza

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 175

KLB BK 2 UK 108

Chem BK 2 UK 241

 
  2-3 Viwakilishi vya pekee, nafsi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha na kuvitumia katika sentensi

 

Kutoa mifano

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 178

KLB BK 2 UK 98

Chem BK 2 UK 228

 
  4 MTIHANI  
  5 Mazungumzo

Kituo cha polisi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza sifa za lugha inayotumika

 

Kutaja sifa

Kuandika nakala

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 102

Chem BK 2 UK 208

 
  6 Ufahamu Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa ufasaha

Kusoma

Kujadili

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2

UK 104-107

 
12 1 Viwakilishi sifa Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza na kutoa mifano katika sentensi

 

Kutaja

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 175

KLB BK 2 UK 98

Chem BK 2 UK 241

 
  2 Viwakilishi idadi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza na kutoa mifano katika sentensi

 

Kutaja

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 175

KLB BK 2 UK 98

Chem BK 2 UK 241

 
  3 Vimilikishi

 

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza na kutoa mifano katika sentensi

 

Kutaja

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2

UK 109-110

 
  4 ‘A” unganifu Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza na kutoa mifano katika sentensi

 

Kutaja

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2

UK 109-110

 
  5 Viwakilishi virejeshi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza na kutoa mifano katika sentensi

 

Kutaja

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2

UK 113

 
  6 MTIHANI  
13 1 Insha

Matangazo ya redio, runinga, magazetini

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutunga matangazo

Kusoma

 

Kueleza

Kusoma

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 163

KLB BK 2 UK 115

 
  2 MTIHANI  
  3 Matamshi bora

Vitate S na Z

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutamka maneno kwa ufasha

 

Kubainisha

Kusoma

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 1

KLB BK 2 UK 120

 
  4 Ufahamu

Dondoo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya ufahamu

Kusoma

Kujadili

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 112

KLB BK 2

UK 122-124

Chem BK 2 UK 168

 
  5 Kusoma maktabani

Shairi arudhi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma na kufanya utafiti juu ya ushairi

 

Kusoma

Kutafiti

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK 88

KLB BK 2 UK 125

Chem BK 2 UK 177

 
  6 Vielezi

Vielezi wakati

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia vielezi katika sentensi ipasavyo

 

Kutambua

Kutunga sentensi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 60, 62

KLB BK 2

UK 125-126

Chem BK 2 UK 250

 
14 1 Insha

Kuandika dayolojia

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika kwa hati nadhifu

Kusoma

Kujadili

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

Fasaha BK 2 UK 212

KLB BK 2 UK 119

Chem BK 2 UK 233

 
  2-6 MARUDIO YA MTIHANI  
15 1-4 KUFUNGA SHULE KWA LIKIZO LA APRILI  
      Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

 

   

Chaki

Ubao

Madaftari

 

Fasaha BK 2 UK

KLB BK 2 UK

Chem BK 2 UK

 

 

AZIMIO LA KAZI

KIDATO CHA PILI

MUHULA WA II

            ASILIA

 1. KLB
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi
JUMA KIPINDI  

SOMO

 

SHABAHA

 

MBINU

 

VIFAA

 

ASILIA

 

MAONI

1 4-6 KUFUNGUA  
2 1 Vielezi jinsi/namna Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha vielezi katika lugha

 

Kutambua

Kutunga sentensi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 127-128

Fasaha BK 2 UK 61

Chem BK 2 UK 250

 
  2 MTIHANI  
  3 Vielezi idadi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuvitumia katika lugha

Kutambua

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 128-129

Fasaha BK 2 UK 62

Chem BK 2

UK 250, 253

 
  4 Vielezi mahali Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua vielezi mahali

 

Kutambua

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 129-131

Fasaha BK 2 UK 62

Chem BK 2

UK 250, 253

 
  5 Kuandika

Ratiba

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika hati nadhifu yenye mantiki

Kusoma

Kujadili

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 131-133

Fasaha BK 2 UK 43

Chem BK 2 UK 45

 
  6 Matamshi bora

Vitate ‘d’ na ‘nd’

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma maneno kwa ufasaha

 

Kusoma

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 134

Fasaha BK 2 UK 79

Chem BK 2 UK 85

 
3 1 Ufahamu

Mahali pa watu wengi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya msamiati

 

Kusoma

Kujadili

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 134-136

Fasaha BK 2 UK 58

Chem BK 2 UK 216

 
  2 Kusoma

Ushairi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa ufasaha

 

Kusoma

Kujadili

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 137-140

Fasaha BK 2 UK 124

 
  3 MTIHANI
  4 Kusoma

Muhtasari

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufupisha makala

Kusoma

Kutambua hoja

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 140

Fasaha BK 2 UK 146

Chem BK 2 UK 57

 
  5 Kusoma

Uchambuzi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha sehemu mbalimbali za shairi

 

Kusoma

Kutambua

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 140

Fasaha BK 2 UK 211

Chem BK 2 UK 82

 
  6 Sarufi

Viunganishi

Ila, sababu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuvitumia katika lugha

Kutambua

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 140-141

Fasaha BK 2 UK 72

 
4 1 Viunganishi

 

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha katika lugha

 

Kutambua

Kutunga sentensi

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 141

Fasaha BK 2 UK 72

 
  2 Vihusishi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha katika sentensi

Kusoma

Kutambua

Kutunga sentensi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 142-143

Fasaha BK 2 UK 93

Chem BK 2 UK 212

 
  3 Vihisishi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuvitumia kwa ufasaha katika lugha

Kutambua

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 143-145

Fasaha BK 2 UK 84

 
  4 MTIHANI  
  5 Kuandika

Taarifa

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika mtungo wenye mantiki

Kusoma

Kujadili

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 145

Fasaha BK 2 UK 159

Chem BK 2 UK 178

 
  6 Fasihi

Shairi: Mwanamke

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma na kubainisha vipengele vya shairi

 

Kusoma

Kujadili

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 148-150

Fasaha BK 2 UK 30

Chem BK 2 UK 177

 
5 1 Kusoma

Ufahamu wa kusikiliza

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa ufasaha

 

Kusoma

Kujadili

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 146-148

Fasaha BK 2 UK 70

Chem BK 2 UK 216

 
  2 Fasihi

Maigizo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuiga maneno na matendo vya watu wengine

 

Kuzungumza

Kuiga

 

Mchezo

KLB BK 2 UK 148

Fasaha BK 2 UK 200, 201

Chem BK 2 UK 171

 
  3 Sarufi

Kinyume: oa, ua

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha vinyume vya vitenzi

 

Kusoma

Kutambua

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 150-151

Fasaha BK 2

UK 182-183

Chem BK 2 UK 140

 
  4 Kinyume

Neno tofauti

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua vinyume vya vitenzi

 

Kutambua

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 151-152

Fasaha BK 2

UK 182-183

Chem BK 2 UK 140

 
  5 MTIHANI  
  6 Kuandika

Maelezo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika mtungo wenye mantiki

 

Kusoma

Kufanya zoezi

 

Mfano

 

KLB BK 2 UK 153

Chem BK 2 UK 21

 
6 1 Fasihi

Tamthlia

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha vipengele vya tamthilia

 

Kusoma

Kujadili

 

Chaki

Ubao

 

KLB BK 2 UK 150

Kifo kisimani

 
  2-3 Kusikiliza, kusoma. Mjadala Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuendeleza kipawa cha kuzungumza kwa ufasaha

 

Kusoma

© Education Plus Agencies

Kuzungumza

 

Mjadala

KLB BK 2

UK 154-156

Fasaha BK 2 UK 120

Chem BK 2 UK 50

 
  4 Kusoma

Msamiati

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma na kutafiti msamiati wa bunge

 

Kusoma

Kutafiti

Kamusi

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2

UK 157-158

Fasaha BK 2 UK 82

 
  5 Kusoma

Ufahamu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya ufahamu

Kusoma

Kujadili

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 158-160

Fasaha BK 2 UK 92

 
  6 MTIHANI  
7 1 MTIHANI  
7 2 Sarufi

Nyakati

Kukanusha

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha nyakati mbalimbali

 

Kutambua

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 161

Fasaha BK 2 UK 84

Chem BK 2 UK 131

 
  3 Hali ya nge- na ukanusho wake Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia nge na kukanusha sentensi

 

Kutambua

Kutunga sentensi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 161-162

Fasaha BK 2

UK 86-87

Chem BK 2 UK 150

 
  4-6    
8 1 MTIHANI  
  2 Hali ya ngeli na ukanushaji Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia ngeli katika sentensi kisha kukanusha

 

Kutambua

Kutunga sentensi

Kukanusha

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 162

Fasaha BK 2

UK 86-87

Chem BK 2 UK 150

 
  3 Ngali na ukanushaji Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia ngali katika sentensi kisha kukanusha

 

Kutambua

Kutunga sentensi

Kukanusha

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 163

Fasaha BK 2

UK 86-87

Chem BK 2 UK 150

 
  4 ‘Po’ na ukanushaji Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia ‘Po’ katika sentensi kisha kukanusha

 

Kutambua

Kutunga sentensi

Kukanusha

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 164-165

Fasaha BK 2 UK 86

Chem BK 2 UK 264

 
  5 Kuandika

Resipe

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika hati nadhifu

 

Kusoma

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 165-166

Fasaha BK 2 UK 19

Chem BK 2 UK 269

 

 
  6 Matamshi bora

f na v

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuboresha lugha kwa kutamka maneno kwa ufasaha

 

Kusoma

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 167

Fasaha BK 2 UK 79

Chem BK 2 UK 210

 
9 1 Vitanze ndimi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuboresha matamshi kwa kusoma sentensi kwa ufasaha

 

Kusoma

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 168

Fasaha BK 2 UK 121

 
  2 MTIHANI  
  3 Imla

Sauti t, d, f, v

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika maneno ambayo anasomewa na mwalimu

 

Kusikiliza

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 168

Fasaha BK 2 UK 189

Chem BK 2

UK 185, 210, 167

 
  4-5 Fasihi

Visasili

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujadili/kuchambua hadithi aliyopewa

 

Kusoma

Kuandika

Kujadili

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 168-171

Fasaha BK 2 UK 95

Chem BK 2 UK 15

 
  6 Kusoma Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuboresha matamshi yake kwa kusoma kwa ufasaha

 

Kusoma

Kuandika

Kujadili

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 171-174

Fasaha BK 2 UK 100

Chem BK 2 UK 68

 
10 1 Uchambuzi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha mahusika, fani

Kusoma

Kuandika

Kujadili

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 174

Fasaha BK 2 UK 106

 
  2 Sarufi

Sentensi sahili

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutunga sentensi sahili

 

Kusoma

Kuandika

Kujadili

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 174-175

Chem BK 2

UK 186, 201

 
  3 Sentensi ambatano Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutunga sentensi ambatano

Kusoma

Kuandika

Kujadili

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 175

Fasaha BK 2 UK 194

Chem BK 2 UK 210

 
  4 MTIHANI  
  5 Upambanuzi wa sentensi ambatano Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kupambanua sentensi ambatano kwa njia mbalimbali

 

Kutunga sentensi

Kupambanua

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 175-177

Fasaha BK 2 UK 207

Chem BK 2 UK 186

 
  6 Kuandika

Risala

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika mtungo wenye mantiki

 

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 177-178

Fasaha BK 2 UK 97

Chem BK 2 UK 243

 
11 1 MTIHANI  
  2 Fasihi

Ushairi

Nyimbo za arusi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuimba nyimbo mbalimbali za arusi

 

Kuimba

 

Sauti

KLB BK 2

UK 179-181

Chem BK 2 UK 113

 
  3 Misemo Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia misemo katika sentensi

 

Kutaja

Kutoa maana

Kutunga sentensi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 181-183

Fasaha BK 2 UK 45

Chem BK 2 UK 138

 
  4 Kusoma

Shairi huru

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuchambua shairi alilopewa

 

Kusoma

Kuchambua

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 183-184

Fasaha BK 2 UK 211

Chem BK 2 UK 231

 
  5 Sarufi

Mnyambuliko I wa vitenzi

Kauli ya kutendwa, kutendewa

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kunyambua vitenzi katika kauli ya kutendwa na kutendewa

 

Kutambua

Kunyambua

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 185-186

Fasaha BK 2

UK 156-158

Chem BK 2

UK 175, 219

 
  6 Mnyambuliko II Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kunyambua vitenzi katika kauli ya tendeka, tendana

 

Kutambua

Kunyambua

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 185-186

Fasaha BK 2

UK 156-158

Chem BK 2

UK 175, 219

 
12 1 Mnyambuliko III Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kunyambua vitenzi katika kauli ya tendeana, tendeshwa, tendezana, tendeshea

 

Kutambua

Kunyambua

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 185-186

Fasaha BK 2

UK 156, 158

Chem BK 2

UK 175, 219

 
  2 MTIHANI  
  3 Fasihi

Methali

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha maana za methali aliyopewa

 

Kutambua

Kutoa maana

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 187-190

Fasaha BK 2 UK 67

Chem BK 2 UK 40

 
  4 Kusoma

Ufahamu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya ufahamu

 

Kusoma

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 190-192

Fasaha BK 2 UK 123

Chem BK 2 UK 60

 
  5 Ufahamu

Tarakilishi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya msamiati

 

Kusoma

Kujadili

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 192-194

Fasaha BK 2 UK 180

Chem BK 2 UK 157

 
  6 Fasihi

Riwaya

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuchambua riwaya aliyosoma

 

Kusoma

Kujadili

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 195

Fasaha BK 2

UK 160, 223

Chem BK 2 UK 8

 
13 1-4 KUFUNGA SHULE KWA LIKIZO YA AGOSTI  

 

 

 

 

 

AZIMIO LA KAZI

KIDATO CHA PILI MUHULA WA III

 

 

 

 

            ASILIA

 1. KLB
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi

 

 

JUMA KIPINDI  

SOMO

 

SHABAHA

 

MBINU

 

VIFAA

 

ASILIA

 

MAONI

1 4-6 KUFUNGUA NA KUSAHIHISHA KAZI YA LIKIZO  
2 1 Sarufi

Uakifishaji

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha alama mbalimbali za uakifishaji

 

Kutambua

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 196-199

Fasaha BK 2 UK 187

Chem BK 2 UK 9

 
  2 Kuandika

Barua rasmi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika mtungo wenye mantiki

 

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 196-199

Fasaha BK 2 UK 187

Chem BK 2 UK 9

 
  3 MTIHANI  
  4 Kuandika

Maelezo/maagizo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika hati nadhifu

 

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 199

Fasaha BK 2 UK 131

Chem BK 2 UK 223

 
  5 Fasihi

Hekaya

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuchambua hadithi aliyopewa

 

Kusoma

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 200-202

Chem BK 2 UK 102

 
  6 Kusoma

Ufahamu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya ufahamu

Kusoma

Kujadili

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 202-204

Chem BK 2 UK 181

 
3 1 Kusoma

Muhtasari

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufupisha makala bila kupoteza maana

 

Kusoma

Kufupisha

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 205

Fasaha BK 2 UK 73

Chem BK 2 UK 118

 
  2 Sarufi

Usemi halisi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia usemi halisi katika sentensi

 

Kutambua

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 205-206

Fasaha BK 2 UK 53

Chem BK 2 UK 126

 
  3 Usemi wa taarifa Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha usemi wa taarifa katika sentensi

 

Kutambua

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 206-207

Fasaha BK 2 UK 53

Chem BK 2 UK 126

 
  4 MTIHANI  
  5-6 Usemi wa taarifa na halisi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutofautisha usemi halisi kutoka kwa usemi wa taarifa

 

Kutunga sentensi

Kufanya zoezi

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 207-208

Fasaha BK 2 UK 53

Chem BK 2 UK 126

 

 

 

 
4 1 Kuandika

Barua mialiko

Harusi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika mtungo wenye mantiki

 

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 208-209

Fasaha BK 2 UK 65

Chem BK 2 UK 70

 
  2 Kuandika

Hauli

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika mtungo wenye mantiki

 

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 209

Fasaha BK 2 UK 65

Chem BK 2 UK 70

 
  3 Fasihi

Ushairi

Wimbo wa uchumba

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuchambua wimbo aliopewa

 

Kuimba

Kuchambua

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 210-211

Fasaha BK 2 UK 126

Chem BK 2 UK 82

 
  4 Fasihi

Methali

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika methali inayolingana na maelezo aliyopewa

 

Kusoma

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 211-212

Fasaha BK 2 UK 67

Chem BK 2 UK 40

 
  5 MTIHANI  
  6 Kusoma

Janga la ukimwi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuuliza maswali kulingana na makala

Kusoma

Kutunga maswali

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2

UK 212-215

 
5 1 Kusoma maktabani Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufanya utafiti kuhusu janga la ukimwi

 

Kusoma

Kuandika

 

Makala

Madaftari

 

Magazeti

Majarida

Fasaha BK 2 UK 203

 
  2 Sarufi

Kuunda nomino I

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuunda nomino kutokana na vitenzi

Kutambua

Kuunda

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 216

Fasaha BK 2 UK 183

 
  3 Kuunda nomino II Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuunda nomino kutokana na vivumishi

 

Kutambua

kuunda

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 217

Fasaha BK 2 UK 183

 
  4 Kuunda nomino III Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuunda nomino kutokana na nomino

 

Kutambua

Kuunda

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2 UK 217

Fasaha BK 2 UK 183

Chem BK 2 UK 203

 
  5 Uundaji IV Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufanya zoezi ipasavyo

 

Kufanya zoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 218-219

Chem BK 2 UK 203

 
  6 MTIHANI  
6 1 Kuandika

Orodha ya mambo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika mtungo wenye mantiki

 

Kusikiliza

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 219-220

Chem BK 2 UK 252

 
  2 Kuandika

Shajara

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika hati nadhifu

 

Kusikiliza

Kuandika

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2 UK 221

Fasaha BK 2 UK 150

Chem BK 2 UK 117

 
  3 Kusikiliza na kuzungumza

Majadiliano

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuigiza majadiliano aliyopewa

 

Kusoma

Kuiga

Mchezo

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 222-224

Fasaha BK 2

UK 33, 129

 
  4 Fasihi

Nyimbo za kivita

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuimba na kuchambua wimbo aliopewa

 

Kuimba

Kuchambua

 

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2

UK 225-226

Fasaha BK 2 UK 126

 
  5 Kusoma

Ufahamu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya ufahamu/msamiati

Kusoma

Kujadili

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 226-229

Fasaha BK 2 UK 153

 
  6 MTIHANI  
7 1 Sarufi

Udogo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha udogo wa nomino

 

Kutambua

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 229-230

Fasaha BK 2 UK 62

 
  2 Ukubwa

 

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha ukubwa wa nomino

 

Kutambua

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 229-231

Fasaha BK 2 UK 62

 
  3 Methali Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufanya marudio zaidi

 

Kufanya mazoezi

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 232-234

Fasaha BK 2 UK 67

 
  4 Kusoma

Ufahamu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha msamiati mpya

 

Kuandika

Kueleza

 

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 234-236

Fasaha BK 2 UK 166

Chem BK 2 UK 71

 
  5 Shairi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kujibu maswali ya shairi

Kusoma

Kujadili

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

KLB BK 2

UK 241-243

Chem BK 2 UK 82

 
  6 Sarufi

Mada mchanganyiko

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufanya mazoezi zaidi

 

Kuandika

Chaki

Ubao

Madaftari

 

KLB BK 2

UK  248-252

 
8 1-6 MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA  
9 1-6 MTIHANI WA MWISHO WA MWAKA  
10 1-4 MARUDIO NA KUFUNGA SHULE KWA LIKIZO YA DESEMBA  

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here