STANDARD 8 KISWAHILI SCHEMES OF WORK TERM 1-3

AZIMIO LA KAZI

DARASA LA NANE 

MUHULA WA I

               ASILIA

 1. KISWAHILI MFUTI
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi
JUMA KIPINDI FUNZO MADA MALENGO SHUGHULI ZA MWALIMU SHUGHULI ZA MWANA FUNZI NYENZO ASILIA MAONI
1 MATAYARISHONA KUFUGUA SHULE  
2 1 Kusikiliza na kuzungumza/kongea Maamkizi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kutumia baadhi ya msamiati wa maakizi, k.m. hujambo :sijambo. Habari nzuri. -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK 2

MWM UK1

 
2 kusoma

Ufahamu

Chada chema Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  ufahamu chada chema -kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 3

MWM UK3

 
3 Maombo ya lugha Shairi ‘saiti kwenda wema’ Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kutamka na kukariri shairi  ‘saiti kwenda wema,’ kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 4

MWM UK4

 
4 Sarufi Viambishi ngeli Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kulikariri shairi ‘umuhimu wa kutenda wema’ -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK5

MWM UK4

 
5 Kuandika (insha) Heshima Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika na kutumia  maneno ya heshima ifaayo katika insha -kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK5-7

MWM UK5

 
                   
3 1 Kuongea/kusikiliza Akisami Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha akisami pammoja na maelozo yake, kuandika akisami kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK7

MWM UK7

 
2 Ufahamu Majaaliwa Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kujibu na kuandika maswali yaufahamu kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK8

MWM UK8

 
3 Mapambo ya lugha Misemo na methali Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia misemo na methali katika sentensi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK9

MWM UK9

 
4 Sarufi Vivumishi visivyochukua viambishi ngeli Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kubainisha na kutumia vivumishi katika sentensi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK11

MWM UK10

 
5 Kuandika (insha) Siku ambayo sitaishahau Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika insha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK12

MWM UK10

 
4 1 Kusikiliza na kuzungumza tarakimu Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha tarakimu  milion kumi hadi milioni mia moja na kuandika tarakimu kwa usahihi kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 12

MWM UK11

 
2 Ufahamu Sayari Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kusoma kutaja na kutumia msamiati wa sayari kwa usahihi   kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK20

MWM UK12

 
3 Mapabo ya lugha Vitate Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia vitate katika sentensi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

  -kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 14

MWM UK14

 
4 Sarufi Vihisishi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vihisishi katika sentensi kwa usahihi   -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK22

MWM UK26

 
5 Kuandika  (insha) Sayari Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika isha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 23

MWM UK18

 
5 1 Kusikiliza na kuzungumza Dira Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kutambua , kuchora na kutumia msamiati wa dira kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

  -Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK 25

MWM UK20

 
2 Ufahamu Nyota njema Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kubainisha na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi   -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 26

MWM UK22

 
3 Mapambo ya lugha Silabi- cha Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia methali katika sentensi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK28

MWM UK23

 
4 Sarufi Vihisishi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vihisishi katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

  -Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK29

MWM UK24

 
5 Kuandika (insha) Barua ya kirafiki Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika insha kwa kujaza mapengo ukitumia maneno uliyopewa -kusikiliza

-kutamka

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK30

MWM UK

 
6 1 Kusikiliza na

kuzungumza

 

Mali ya sili Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza, kuorodhesha na kufafanua  faida za maliasilina wajibu wake kuzihusu -kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 12

MWM UK25

 
2 Ufahamu Maliasili Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua  na kujibu maswali yaufahamu -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kutamka

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK38

 
3 Mapambo ya lugha Methali zinazopingana kimaana Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika methali zinazo pingana kimaana -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK39

MWM UK

 
4 Sarufi Viunganishi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia viunganishi katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 40

MWM UK28

 
5 Kuandika (insha) Maliasili Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kubunikuandika insha kwa kujaza mapengo ukitumia maneno uliyopewa -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK 13

MWM UK

 
7 MTIHANI WA KATI WA MUHULA  
8 1 Kusikiliza na kuzungumza Majina ya wizara mbalimbali

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutaja na na kueleza shughuli za wizara mbalimbali -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 40

MWM UK29

 
2 Ufahamu Lau ningekuwa waziri ya elimu

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK41

MWM UK31

 
3 Mapambo ya lugha Visawe

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika visawe huku akieleza maana -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  44

MWM UK33

 
4 Sarufi Viunganishi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika viunganishi vya chaguo na vya nyongaza kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  45

MWM UK34

 
5 Kuandika (insha) Lau ninekuwa waziri wa elimu

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubuni na kuandika kwa hati zinazosomeka kulingana na kichwa alichopewa -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunz

-Kamusi

-Kamusi i

KS MFUTI

UK  46

MWM UK35

 
9 1 Kusikiliza na kuzungumza Ngonjera Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza maana ya ngojera, kukariri na kufafanua ujube -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 47

MWM UK37

 
2 Ufahamu Utenzi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kueleza na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  5 6

MWM UK39

 
3 Mapambo ya lugha Nimino za makundi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza na kutumia  nomino za makundi katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  57

MWM UK40

 
4 Sarufi Viunganishi linganishi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza kubainisha na kutumia viunganishi linganishi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK  17

MWM UK

 
5 Kuandika (insha) Utungaji mashairi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuakifisha, kutunga shairi kuzingatia arudhi kulingana na kichwa na beti alizopewa -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  58

MWM UK40

 
10 1 Kusikiliza na kuzungumza Msamiati wa mahakamani Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma nakutumia baadhi ya msamiati wa maneno wa mahakamani -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  49

MWM UK

 
2 Ufahamu Usipoziba ufa

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kueleza na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS MFUTI

UK  19

MWM UK42

 
3 Mapambo ya lugha Methali Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia  methali na maana zake katika sentensi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  59

MWM UK43

 
4 Sarufi Manano ya kutiria mkazo(takriri)

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza maana yatakiririna kutumia maneno ya kutilia mkazo katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  61

MWM UK45

 
5 Kuandika (insha) kumbumbu Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha na kuandika insha ya kumbumbu -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  62

MWM UK45

 
11 1 Kusikiliza na kuzungumza Mekoni

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kufasiri maneno ya picha, kujadili nakufafanua baadhi ya msamiati wa mekoni -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  63

MWM UK46

 
2 Ufahamu Wageni mekoni

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kuandika nakujibu maswali ya ufahamu -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi

-Kamusi

KS MFUTI

UK  64

MWM UK47

 
3 Mapambo ya lugha Methali

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia  methali na maana zake katika sentensi -kusikiliza

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  76

MWM UK51

 
4 Sarufi Matumizi ya ‘si-’

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutumia na kueleza matumizi sahihi ya ‘si –‘ -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  77

MWM UK52

 
5 Kusikiliza na kuzungumza Vipindi vya redio na runinga

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusikiliza redio narununga nakujibu maswali yatayo ulizwa -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Redio

runinga

-Kamusi

KS MFUTI

UK  78

MWM UK 54

 
12 1 Kuandika insha Jinsi ya kupika Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubuni na kuandika insha shahihiya maelezo jinsi ya kupika -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  79

MWM UK55

 
2 Ufahamu Barua rasmi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kueleza na kuandika barua rasmi kwa hati zinazosomeka na nadhifu -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  79

MWM UK56

 
3 Mapambo ya lugha vitawe Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika vitawe huku akieleza maana -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  78

MWM UK52

 
4 Sarufi Matumizi ya, ‘amba’ Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kuondosha amba’ na kutumia ‘O’ rejeshi mahali pake katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK 80

MWM UK58

 
5 Kusandika insha Barua rasmi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kueleza na kuandika barua rasmi kwa hati zinazosomeka na nadhifu -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 83

MWM UK60

 
13 MARUNDIO  
14 MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA  

 

 

 

 

 

 

 

AZIMIO LA KAZI

DARASA LA NANE 2016

MUHULA WA II

 

 

 

 

               ASILIA

 1. KISWAHILI MFUTI
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi

 

 

 

 

 

JUMA KIPINDI FUNZO MADA MALENGO SHUGHULI ZA MWALIMU SHUGHULI ZA  MWANA FUNZI NYENZO ASILIA MAONI
1 KUFUNGUA SHULE NA MATAYARISHO  
2 1 Kusikiliza na kuzungumza/kongea Msamiati wa teknolojia Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kutumia baadhi ya msamiati wa teknolojia kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK 88

MWM UK61

 
2 kusoma

Ufahamu

Uchungu wa mwana Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  ufahamu uchungu wa mwana na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi -kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 89

MWM UK62

 
3 Maombo ya lugha Misemo Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kutamka na kutumia misemo kwa usahihi -kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS MFUTI

UK 89

MWM UK63

 
4 Sarufi Matumizi ya ‘na’ Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kubainisha na kutumia ‘na’ katika sentensi kwa namna mbalimbali na kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK90

MWM UK62

 
5 Kuandika (insha) Teknolojia Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika, kujadili  na kutumia  msamiati wa teknolojia kwa usahihi -kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK91

MWM UK63

 
                   
3 1 Kuongea na kusikiliza Msamiati wa ukoo Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha baadhi ya misamiatri ya ukoo. Na kuitumia kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK91

MWM UK64

 
2 Ufahamu Sijafisha Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kujibu na kuandika maswali yaufahamu kwa usahihi kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS MFUTI

UK92

MWM UK65

 
3 Mapambo ya lugha  methali Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia metheli zenye mizizi ‘ndi’ katika sentensi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK93

MWM UK66

 
4 Sarufi Matumizi ya ‘ndi’ Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kubainisha na kueleza matumizi ya ‘ndi’ katika ngeli zote -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK95

MWM UK67

 
5 Kuandika (insha) Insha ya maelezo Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika insha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK96

MWM UK68

 
4 1 Kusikiliza na kuzungumza Viwanda Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha kutaja na kueleza aina za bidhaa/ vifaa vinavyo tengezwa katika viwanda -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 96

MWM UK68

 
2 Ufahamu Kazi ya mkono haitupi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kusoma kujadili na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK 104

MWM UK70

 
3 Mapabo ya lugha Methali zinazo fanana ki mawazo Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia methali zinazo fanana kimawazo     -kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK104

MWM UK71

 
4 Sarufi Vielezi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vielezi katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 107

MWM UK72

 
5 Kuandika  (insha) Mtungo Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika isha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 108

MWM UK73

 
5 1 Kusikiliza na kuzungumza Matunda, miti na mimea Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kutambua , kuchora na kutumia msamiati wa matunda,miti namimea     -Picha kiabuni KS MFUTI

UK 109

MWM UK73

 
2 Ufahamu Mwadani wetu Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kubainisha na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS MFUTI

UK 9

MWM UK

 
3 Mapambo ya lugha vitawe Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua maana  na kutumia vitawe katika sentensi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 110

MWM UK74

 
4 Sarufi Viulizi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia viulizi katika sentensi kwa usahihi     -Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK 11

MWM UK

 
5 Kuandika (insha) Miti Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika insha umuhimu wa miti ukijaza  mapengo ukitumia maneno uliyopewa -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 11 1

MWM UK76

 
6 1 Kusikiliza na

kuzungumza

 

Vitabu vya maktaba Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza, kuorodhesha na kufafanua  na kuchangamkia kusoma vitabu vya maktaba -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha

-Kamusi wanafunzi

KS MFUTI

UK 112

MWM UK78

 
2 Ufahamu Tuzungukaje mbuyu? Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua  na kujibu maswali yaufahamu na kujadili mafunzo katika ngojera hili -kusikiliza

-kutamka

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kutamka

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK 113

MWM UK79

 
3 Mapambo ya lugha Vitendawili Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia nakutega na kutegua vitendawili -kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS MFUTI

UK 114

MWM UK99

 
4 Sarufi Matumizi ya: ‘katika’ kwenye’ na ‘ni’

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia ‘katika’ kwenye’ na  ‘ni’ -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 123

MWM UK81

 
5 Kuandika (insha) Mtungo Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kubunikuandika insha kwa kujaza mapengo ukitumia maneno uliyopewa -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS MFUTI

UK 122

MWM UK82

 
7 MTIHANI WA KATI YA MUHULA  
8 1 Kusikiliza na kuzungumza Miti na mimea

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha, kueleza na kutumia msamiati wa wa miti na mimea kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 129

MWM UK86

 
2 Ufahamu Mstahimilivu hula mbivu

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kujadili funzo,kutambua na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 129

MWM UK87

 
3 Mapambo ya lugha Vitate

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika vitate  huku akieleza maana -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  131

MWM UK88

 
4 Sarufi Ukubwa wa nomino

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kutumia na kuandika ukumbwa wa nomino -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  138

MWM UK90

 
5 Kuandika (insha) Wasifu (mekatilili)

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubuni na kuandika insha kuhusu mutu mashuhuri kwa hati zinazosomeka kulingana na kichwa alichopewa -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  138

MWM UK91

 
9 1 Kusikiliza na kuzungumza Majina ya kike na kiume Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza kumbainisha na kutumia  msamiati wa kike na kiume -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  139

MWM UK92

 
2 Ufahamu Mjadala: wanafaa kusoma pamoja

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma , kujadili ,kueleza na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi -kujadili

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kujadili

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  143

MWM UK92

 
3 Mapambo ya lugha Visawe

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza maana na kutumia  visawe katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  143

MWM UK93

 
4 Sarufi Hali ya udogo

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza kubainisha na kutumia hali ya udogokutoka hali ya kawaida kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  144

MWM UK96

 
5 Kuandika (insha) mjadala Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika insha ya mjadala kulingana na kichwa ulicho pewa -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 145

MWM UK97

 
10 1 Kusikiliza na kuzungumza Majina ya wafanyikazi mbalimbali Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma nakutumia baadhi ya msamiati wa majina ya wafanyi kazi mbalimbali -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  146

MWM UK98

 
2 Ufahamu Uhaba wa kazi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kueleza na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  145

MWM UK97

 
3 Mapambo ya lugha Shairi : ‘nitafanya kazi ngani’ Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kukariri na kujadili funzu la shairi hili -kusoma

-kusikiliza

-kukariri

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kukariri

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  146

MWM UK97

 
4 Sarufi Usemi wa taarifa

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza na kubainisha usemi wa taarifa na kubadilisha kwa usemi halisi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  147

MWM UK98

 
5 Kuandika (insha) kazi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha na kuandika insha akitetea hoja kikamilifu -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  147

MWM UK99

 
11 1 Kusikiliza na kuzungumza Mekoni

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kufasiri maneno ya picha, kujadili nakufafanua baadhi ya msamiati wa mekoni -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-Picha kiabuni KSMFUTI

UK  21

 
2 Ufahamu Wageni mekoni

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kuandika nakujibu maswali ya ufahamu -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  22

 
3 Mapambo ya lugha Methali

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia  methali na maana zake katika sentensi -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  23

MWM UK

 
4 Sarufi Matumizi ya ‘si-’

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutumia na kueleza matumizi sahihi ya ‘si –‘ -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  23

MWM UK

 
5 Kusikiliza na kuzungumza Vipindi vya redio na runinga

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusikiliza redio narununga nakujibu maswali yatayo ulizwa -kusikiliza

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusikiliza

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Redio

runinga

KS MFUTI

UK  24

MWM UK

 
12 1 Kuandika insha Jinsi ya kupika Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubuni na kuandika insha shahihiya maelezo jinsi ya kupika -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  24

MWM UK

 
2 Ufahamu Barua rasmi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kueleza na kuandika barua rasmi kwa hati zinazosomeka na nadhifu -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK  25

MWM UK

 
3 Mapambo ya lugha vitawe Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika vitawe huku akieleza maana -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  23

MWM UK

 
4 Sarufi Matumizi ya, ‘amba’ Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kuondosha amba’ na kutumia ‘O’ rejeshi mahali pake katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK  25

MWM UK

 
5 Kusandika insha Barua rasmi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kueleza na kuandika barua rasmi kwa hati zinazosomeka na nadhifu -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK  26

MWM UK

 
5                
13 JARIBIO LA PILI  
14 MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA  

 

 

 

 

 

AZIMIO LA KAZI

DARASA LA NANE 2016

MUHULA WA II

 

 

 

 

               ASILIA

 1. KISWAHILI MFUTI
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi

 

 

 

 

 

JUMA KIPINDI FUNZO MADA MALENGO SHUGHULI ZA MWALIMU SHUGHULI ZA MWANAFUNZI NYENZO ASILIA MAONI
1 KUFUNGUA NA MATAYARISHO  
2 1 Kusikiliza na kuzungumza/kongea Mihadarati Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kutumia baadhi ya msamiati wa mihadarati na kufafanua adhari zake. -kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK 154

MWM UK100

 
2 kusoma

Ufahamu

Sibaguami Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kujibu na kujadili ujube uliko katika msakala haya -kueleza

-kujadili

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kujadili

-kuandika

-kuiga

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 155

MWM UK101

 
3 Maombo ya lugha Misemo Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kubainisha na kutumia misemo katika sentensi -kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 156

MWM UK102

 
4 Sarufi Usemi halishi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kubainisha usemi halisi na kubadilisha usemi wa taarifa kuwa usemi halisi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK157

MWM UK103

 
5 Kuandika (insha) Mazungumzo na methali Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika ya mazungumzo kutumia  methali kwa ushahihi -kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK157

MWM UK104

 
                   
3 1 Kuongea na kusikiliza Mazingira Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kujadili namna ya mazingira na njia za kukinga na kuzuia uharubifu -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK4157

MWM UK103

 
2 Ufahamu Hotuba Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kuzingatia na kujibu maswali yaufahamu kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK155

MWM UK104

 
3 Mapambo ya lugha Methali Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia  metheli katika sentensi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK156

MWM UK105

 
4 Sarufi Myambuliko wa vitenzi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kubainisha na kutumia vitenzi katika sentensi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK154

MWM UK100

 
5 Kuandika (insha) Hotuba Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika isha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK156

MWM UK102

 
4 1 Kusikiliza na kuzungumza Ajira ya watoto Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kufasiri ujumbe wa michoro, kueleza na kubainisha ubaya,hasara na madhara ya ajira ya watoto -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 157

MWM UK103

 
2 Ufahamu Krismasi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kusoma kutaja na kutumia msamiati mpya  kwa usahihi kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK 160

MWM UK105

 
3 Mapabo ya lugha Vitawe Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia vitawe katika sentensi     -kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 161

MWM UK105

 
4 Sarufi  ‘a’ unganifu Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vihisishi katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 162

MWM UK159

 
5 Kuandika  (insha) Sherehe Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika isha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 163

MWM UK 106

 
5 1 Jaribio la kwanza Dira Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kutambua , kuchora na kutumia msamiati wa dira kwa usahihi -kusoma

-kuchora

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kuchora

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK 164

MWM UK107

 
2 Ufahamu Nyota njema Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kubainisha na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 164-165

MWM UK108

 
3 Mapambo ya lugha Silabi- cha Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia methali katika sentensi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi KS MFUTI

UK 165

MWM UK110

 
4 Sarufi Vihisishi Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vihisishi katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni KS MFUTI

UK 166

MWM UK112

 

 
5 Kuandika (insha) Barua ya kirafiki Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika insha kwa kujaza mapengo ukitumia maneno uliyopewa -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS MFUTI

UK 167

MWM UK112

 
6 1-5 Jaribio la kwanza Marudio Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kubuni na kuandika kwa hati ilyo someka

–        kustawisha ukakamavu wa kukabiliana na mtihani

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

 

-Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS MFUTI

UK32-37

MWM UK115

 
                 
6   Jaribio la pili   Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kubuni na kuandika kwa hati ilyo someka

–        kustawisha ukakamavu wa kukabiliana na mtihani

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS MFUTI

UK 66-67

MWM UK25

 
7   Jaribio la tatu   Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kubuni na kuandika kwa hati ilyo someka

–        kustawisha ukakamavu wa kukabiliana na mtihani

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS MFUTI

UK 98-103

MWM UK48

 
8   Jaribio la nne   Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kubuni na kuandika kwa hati ilyo someka

–        kustawisha ukakamavu wa kukabiliana na mtihani

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS MFUTI

UK 132-137

MWM UK60

 
9 1 Jaribio la tano   Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kustawisha ukakamavu

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS MFUTI

UK 148-153

MWM UK80

 
10 1 Jaribio la sita   Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS MFUTI

UK 168-172

MWM UK99

 
11 MTIHANI WA KCPE  

 

Posted in Teachers' Resources.

Media Team @Educationnewshub.co.ke

View posts by Media Team @Educationnewshub.co.ke