BOM teachers pay; Lists of all BOM teachers per county.
BOM teachers pay; Lists of all BOM teachers per county.

LIST OF BOM TEACHERS TO BE PAID BY GOVERNMENT IN KILIFI COUNTY;

S/No. COUNTY NAME SUB COUNTY NAME UIC INSTITUTION NAME MALE FEMALE TOTAL
1 KILIFI BAHARI (KILIFI) L8MM BAHARI GIRLS 9 6 15
2 KILIFI BAHARI (KILIFI) 2BJV BUNDACHO SEC 4 0 4
3 KILIFI BAHARI (KILIFI) 3AV6 BUNGU SEC 1 0 1
4 KILIFI BAHARI (KILIFI) K7YL CHASIMBA MIXED 1 1 2
5 KILIFI BAHARI (KILIFI) TUWV CHUMANI 6 3 9
6 KILIFI BAHARI (KILIFI) 95FF DINDIRI 2 0 2
7 KILIFI BAHARI (KILIFI) UBAG DZITSONI SECONDARY SCHOOL 1 2 3
8 KILIFI BAHARI (KILIFI) WAF8 FUMBINI SEC SCH 6 4 10
9 KILIFI BAHARI (KILIFI) UFA4 GONGONI 1 1 2
10 KILIFI BAHARI (KILIFI) US84 JUNJU SEC 0 2 2
11 KILIFI BAHARI (KILIFI) ZWC9 K P SNR SEC(MTWAPA) 10 9 19
12 KILIFI BAHARI (KILIFI) 42PR KATANA NGALA 4 2 6
13 KILIFI BAHARI (KILIFI) CARE KATIKIRIENI 3 1 4
14 KILIFI BAHARI (KILIFI) G34W KILIFI TOWNSHIP 5 4 9
15 KILIFI BAHARI (KILIFI) SC3F KIWANDANI SECONDARY[KILIFI] 6 4 10
16 KILIFI BAHARI (KILIFI) REUG LUTSANGANI 13 2 15
17 KILIFI BAHARI (KILIFI) FUXD MAJAJANI SECONDARY SCHOOL 1 2 3
18 KILIFI BAHARI (KILIFI) S8TR MAJAONI 10 3 13
19 KILIFI BAHARI (KILIFI) 24YS MARAFIKI SEC 3 2 5
20 KILIFI BAHARI (KILIFI) VPZA MBUYUNI SEONDARY SCHOOL 3 0 3
21 KILIFI BAHARI (KILIFI) HCM2 MDZONGOLONI HIGH 2 1 3
22 KILIFI BAHARI (KILIFI) YS89 MNARANI SEC 3 3 6
23 KILIFI BAHARI (KILIFI) GQ4L MSUMARINI 2 1 3
24 KILIFI BAHARI (KILIFI) KVZU MTEPENI SEC SCH 4 5 9
25 KILIFI BAHARI (KILIFI) L88K MTOMONDONI SECONDARY SCHOOL 7 3 10
26 KILIFI BAHARI (KILIFI) 7JGR MWARAKAYA SEC 5 1 6
27 KILIFI BAHARI (KILIFI) F9WT NGERENYA SECONDARY SCHOOL 2 5 7
28 KILIFI BAHARI (KILIFI) 4L8Z NGOMBENI GIRLS SEC 6 5 11
29 KILIFI BAHARI (KILIFI) LHKU PWANI SEC(VOCATIONAL) 1 4 5
30 KILIFI BAHARI (KILIFI) BGX6 ROKA 1 1 2
31 KILIFI BAHARI (KILIFI) G4YZ SHARIANI SECONDARY 5 4 9
32 KILIFI BAHARI (KILIFI) 8M23 ST THERESAS 6 3 9
33 KILIFI BAHARI (KILIFI) XVE4 ST.THOMAS GIRLS KILIFI 8 6 14
34 KILIFI BAHARI (KILIFI) 5977 TAKAUNGU 2 0 2
35 KILIFI BAHARI (KILIFI) 45MC UYOMBO GIRLS SEC 2 1 3
36 KILIFI BAHARI (KILIFI) 3PMX VIPINGO SECONDARY SCHOOL 7 4 11
37 KILIFI CHONYI 3WWP PAUL HARRIS SEC 8 3 11
38 KILIFI GANZE NHAP AMASON JEFWA KINGI 5 2 7
39 KILIFI GANZE ZZDH BALE SECONDARY SCHOOL 3 2 5
40 KILIFI GANZE DTWG BANDARI SEC 3 0 3
41 KILIFI GANZE DZEZ DUNGICHA SEC 8 1 9
42 KILIFI GANZE XYNQ GANZE BOYS 3 0 3
43 KILIFI GANZE 5QBC GANZE GIRLS 3 2 5
44 KILIFI GANZE D8ZU GODOMA SEC 5 1 6
45 KILIFI GANZE X7JM JARIBUNI 4 2 6
46 KILIFI GANZE YG5H JILA SEC 2 4 6
47 KILIFI GANZE N6VB KACHORORONI SEC 2 3 5
48 KILIFI GANZE A869 MAGOGONI SEC 1 2 3
49 KILIFI GANZE W5JK MAYOWE SEC. 4 2 6
50 KILIFI GANZE JG7H MIDOINA SEC 3 0 3
51 KILIFI GANZE HVEH MITANGANI SEC SCH 5 5 10
52 KILIFI GANZE AP4V MWANGEA GIRLS 4 8 12
53 KILIFI GANZE T2CB NDUGUMNANI SECONDARY 1 2 3
54 KILIFI GANZE PX4T PALAKUMI SEC 5 0 5
55 KILIFI GANZE ZJK7 PETANGUO SEC 5 2 7
56 KILIFI GANZE MJ3A SHAKA 7 0 7
57 KILIFI GANZE BAHX SHANGWENI SEC 0 3 3
58 KILIFI GANZE VXDT SOKOKE 4 2 6
59 KILIFI GANZE 5DGW SOSONI SEC 4 3 7
60 KILIFI GANZE PGC4 VYAMBANI SEC 2 4 6
61 KILIFI KALOLENI NZX4 CHANAGANDE 5 4 9
62 KILIFI KALOLENI UW56 KALOLENI GIRLS 3 0 3
63 KILIFI KALOLENI S93P KINANI SEC 1 1 2
64 KILIFI KALOLENI EU3G KINARANI 1 0 1
65 KILIFI KALOLENI GGWW KIRUMBI GIRLS 0 1 1
66 KILIFI KALOLENI CQ3N KIZURINI 5 0 5
67 KILIFI KALOLENI ZCKP KURAWA SECONDARY 1 3 4
68 KILIFI KALOLENI KKG4 MAANDANI 2 1 3
69 KILIFI KALOLENI BRGX MAKOMBOANI MIXED DAY SECONDARY SCHL 1 0 1
70 KILIFI KALOLENI QQMA MARIAKANI 8 4 12
71 KILIFI KALOLENI J6FU MIGUNDINI 1 2 3
72 KILIFI KALOLENI KSLK MIYANI 1 3 4
73 KILIFI KALOLENI ZSZ2 MNAZIM’WENGA 5 1 6
74 KILIFI KALOLENI 7GK7 MOI KADZONZO 12 10 22
75 KILIFI KALOLENI WQLY MUTSENGO 8 2 10
76 KILIFI KALOLENI XBJH MWARENI 2 3 5
77 KILIFI KALOLENI KCT2 MWIJO 4 3 7
78 KILIFI KALOLENI T5YQ NGALA MEMORIAL 2 2 4
79 KILIFI KALOLENI 7A22 SHANGIA 1 1 2
80 KILIFI KALOLENI 9TYC ST GEORGES 9 7 16
81 KILIFI KALOLENI 33DL ST JOHNS GIRLS 10 11 21
82 KILIFI KALOLENI 5JNT TSAGWA SEC 1 2 3
83 KILIFI KALOLENI KFXU TSANGATSINI 3 5 8
84 KILIFI MAGARINI M3B3 ADU 4 2 6
85 KILIFI MAGARINI Z7S2 BARICHO SECONDARY 1 2 3
86 KILIFI MAGARINI NNUN BURANGI SECONDARY 3 1 4
87 KILIFI MAGARINI QPAF DAGAMRA SECONDARY 5 0 5
88 KILIFI MAGARINI Q7JE FUNDI-ISSA 4 3 7
89 KILIFI MAGARINI RMD6 GALANA 9 4 13
90 KILIFI MAGARINI Z43L GALANA GIRLS SECONDARY 2 5 7
91 KILIFI MAGARINI FBYT GARASHI 6 3 9
92 KILIFI MAGARINI 248H KAEMBENI 6 1 7
93 KILIFI MAGARINI K3YY MAGARINI  SEC 2 3 5
94 KILIFI MAGARINI 4N4C MAGARINI HILL SECONDARY SCHOOL 2 1 3
95 KILIFI MAGARINI LVT5 MAJENJENI SEC 6 4 10
96 KILIFI MAGARINI Z9GP MAPIMO BOYS 2 1 3
97 KILIFI MAGARINI PPFD MAPIMO GIRLS 6 2 8
98 KILIFI MAGARINI JGE2 MARAFA 6 4 10
99 KILIFI MAGARINI M3VA MARERENI 17 5 22
100 KILIFI MAGARINI DEML MJANAHERI 10 3 13
101 KILIFI MAGARINI DHU3 NGOMENI SEC SCH 7 5 12
102 KILIFI MAGARINI XPS3 RAMADA 4 3 7
103 KILIFI MAGARINI 9SZX SHOMELA 2 1 3
104 KILIFI MAGARINI P2EZ SHUJAA MEKATILILI 5 2 7
105 KILIFI MAGARINI 9TZW WAKALA GIRLS SECONDARY 2 3 5
106 KILIFI MAGARINI ZZGV WARESA 3 0 3
107 KILIFI MAGARINI 8PMM WATALA 1 0 1
108 KILIFI MALINDI MX9C ACK BISHOP KALU 2 2 4
109 KILIFI MALINDI DE9X BARANI 25 14 39
110 KILIFI MALINDI Y37T BISHOP FRANCIS BALDACCHINO 5 3 8
111 KILIFI MALINDI 7DJL CANON MWERI MEMORIAL SEC 1 0 1
112 KILIFI MALINDI FWV9 CHAKAMA 2 2 4
113 KILIFI MALINDI MMKA F B TUVA 1 1 2
114 KILIFI MALINDI UDC4 GANDA SEC SCH 1 2 3
115 KILIFI MALINDI Q94J GEDE 9 6 15
116 KILIFI MALINDI EYLZ JILORE SEC 0 2 2
117 KILIFI MALINDI JXKX JIMBAGEDE 2 5 7
118 KILIFI MALINDI RCEV KAKONENI GIRLS 15 0 15
119 KILIFI MALINDI ZGMD KAKUYUNI BOYS 3 4 7
120 KILIFI MALINDI 8JUJ KIBOKONI SECONDARY SCHOOL 4 7 11
121 KILIFI MALINDI 22ZE KIJIWETANGA 3 5 8
122 KILIFI MALINDI JRA2 LANGOBAYA 6 2 8
123 KILIFI MALINDI R8GX MADUNGUNI 2 2 4
124 KILIFI MALINDI 4FC4 MAJIVUNI 10 5 15
125 KILIFI MALINDI 3Y3N MALINDI HIGH SCHOOL 4 4 8
126 KILIFI MALINDI FAM9 MAZIWANI SECONDARY 7 4 11
127 KILIFI MALINDI LHWX MBARAKACHEMBE 4 1 5
128 KILIFI MALINDI 3595 MEKATILILI 0 5 5
129 KILIFI MALINDI BQ8U MENYHART SEC 7 1 8
130 KILIFI MALINDI ZPMZ MIDA SEC 3 2 5
131 KILIFI MALINDI Y8QY MKONDONI 2 1 3
132 KILIFI MALINDI AH25 MUYEYE 14 13 27
133 KILIFI MALINDI T2AT NGALA MEMORIAL 8 6 14
134 KILIFI MALINDI TXCE SABAKI 4 4 8
135 KILIFI MALINDI DUGJ SOSOBORA 1 1 2
136 KILIFI RABAI L6UA BOFU SEC (RABAI) 3 4 7
137 KILIFI RABAI 3GBT BWAGAMOYO SECONDARY SCHOOL 2 2 4
138 KILIFI RABAI 5EJR CHANG’OMBE 6 6 12
139 KILIFI RABAI YM93 CHIFERI 6 3 9
140 KILIFI RABAI CALY DR KRAPF 5 7 12
141 KILIFI RABAI 9NS7 JIMBA SEC 3 2 5
142 KILIFI RABAI N3Q4 KAJIWE SEC 5 2 7
143 KILIFI RABAI KGFR KAMBE 4 0 4
144 KILIFI RABAI UR4F KASIDI 5 2 7
145 KILIFI RABAI S7E5 KAWALA 2 1 3
146 KILIFI RABAI XKHE KOMBENI 10 4 14
147 KILIFI RABAI K58Y MBARARANI SEC 14 2 16
148 KILIFI RABAI BNQA MIKAHANI 3 2 5
149 KILIFI RABAI 2WBS MIKOMANI SEC SCH 2 1 3
150 KILIFI RABAI RR7X MWANDODO SEC SCH 5 3 8
151 KILIFI RABAI GU2J RABAI 12 5 17
152 KILIFI RABAI FSRM REV. CANON KURI MEM. SEC. SCH 3 2 5
153 KILIFI RABAI 2LZD RIBE BOYS 6 7 13
154 KILIFI RABAI B4TS RIBE GIRLS 7 6 13

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here